image

Woonoverlast: werken aan de leefbaarheid in uw gemeente.

Krijg inzicht en overzicht in woonoverlast in uw gemeente. Ontwikkelingen als gevolg van de extramuralisering van de zorg, verwarde personen en arbeidsmigranten geven druk op de leefbaarheid in gemeenten. Maak het inwoners makkelijk om woonoverlast te melden en signaleer tijdig waar in te grijpen en voorkom escalatie.

Gebruikt door de gemeente Eindhoven met 220.000 inwoners

Image

Inzicht en overzicht

Door inzet van het meldplatform krijgt u structureel inzicht in welk type overlast waar speelt. Dat levert stuurinformatie op en aanknopingspunten voor beleid en interventie.

Lees verder

Tijdig signaleren woonoverlast

De aanpak van woonoverlast vraagt om een integrale aanpak. Het tijdig signaleren van woonoverlast kan kostbare trajecten met buurtbemiddeling en escalatie voorkomen.

Lees verder

Geen zorgen over techniek

Stap eenvoudig in op de beschikbare techniek zonder ingewikkelde contracten. Binnen 4 weken bent u online in de vorm en vormgeving passend bij uw gemeente.

Lees verder online in 4 weken
 • Voor gemeenten

  Door gebruik te maken van het meldplatform maakt u als gemeente winst op meerdere terreinen. U maakt het de inwoner eenvoudig om melding te maken van woonoverlast in zijn of haar woonomgeving. Door deze meldingen op gestructureerde wijze te verwerken bouwt u meer inzicht en overzicht op.

 • Voor inwoners

  Veel gemeenten werken nog met een paarse krokodil. Als we het formulier maar zo ingewikkeld mogelijk maken ontvangen we ook niet zoveel meldingen. Daar laten sommige gemeenten een enorme kans op extra ogen en oren liggen; een belangrijke signaleringsfunctie. We proberen met ons meldplatform juist zoveel mogelijk drempels weg te nemen en het de inwoner zo eenvoudig mogelijk te maken. Liever een melding teveel maar tijdig gesignaleerd dan moeten investeren in bemiddeling, grote reparaties of herziening van beleid.

 • Voor en met wooncorporaties

  Wooncorporaties hebben in veel gemeenten een duidelijke rol. Ook binnen het meldplatform zijn zij (gespreks)partner. Het meldplatform stelt u niet alleen in staat hen te betrekken - door bijvoorbeeld relevante meldingen direct door te zetten - maar stelt u ook in staat terug te koppelen op bepaalde prestatie-afspraken. Welke meldingen vinden plaats rondom bepaalde objecten? Binnen welke termijn worden deze meldingen behandeld?

Programma-aanpak woonoverlast

Maak werk van woonoverlast. De Wet aanpak woonoverlast is op 1 juli 2017 in werking getreden. Gemeenten hebben meer mogelijkheden gekregen om woonoverlast aan te pakken. Benut u de mogelijkheden?

De aanpak van woonoverlast vraagt om nauwe samenwerking tussen gemeente, politie, wooncorporatie(s) en hulpverlening. Geef samen invulling aan een interventieplan met heldere werkafspraken. Zorg voor een eenduidig registratiesysteem: krijg zicht en inzicht met de woonoverlast app en het platform. Kom tot resultaat op basis van gerichte inzet en evalueer op basis van data.

Wij kunnen u helpen om een vliegende start te maken. Ook kunnen wij een ervaren projectmanager bieden om de aanpak binnen uw gemeente vorm te geven. Ga aan de slag met:

 • Analyse van huidige aanpak en samenwerking;
 • Begeleiden bestuurlijke besluitvorming;
 • Begeleiden werksessies;
 • Opstellen interventieplan en werkafspraken;
 • Uitwerken convenanten en samenwerkingsafspraken;
 • Implementatie apps en meldplatform;
 • Evaluatie en data-analyses op basis van meldingen;
 • Advisering gegevensuitwisseling en AVG;
 • Communicatiecampagne.

image
Woonoverlast begint vaak met iets kleins. Kom snel tot de kern van het probleem

Relevant op de volgende thema’s:

 • Openbare ruimte
 • Arbeidsmigranten
 • Extramuralisering zorg
 • Buurtbemiddeling
 • Leefbaarheid
 • Welzijn
 • Verwarde personen
 • Dementievriendelijke samenleving
 • Huurwoningen
 • Wonen
 • Afval
 • GGZ
 • Parkeren

Een melding maken van woonoverlast

Een melding maken moet zo eenvoudig mogelijk zijn voor inwoners.
Maar levert dat dan niet méér meldingen op? 

De inwoners van uw gemeente zijn uw ogen en oren. Zij hebben een belangrijke signaleringsfunctie. Goede afspraken aan de achterkant, en een duidelijk meldplatform aan de voorkant maakt dat meldingen direct op de juiste plek binnen komen. Zo zorgen meer meldingen alleen maar voor meer inzicht.

Hoe gaat dat in zijn werk?

image
De woonoverlast-app zoals deze in de gemeente Eindhoven wordt ingezet 
Bekijk op Youtube  ↗
 1. 1

  Inwoner opent de meld app

  De meld app van uw gemeente is beschikbaar op Android, iOS of webomgeving. De gebruiker wordt direct begeleid en kiest het type overlast dat hij/zij wil melden.

 2. 2

  Een complete melding

  In enkele 'kliks' kiest de gebruiker de relevante locatie, geeft een beschrijving van de overlast en voegt indien relevant beeld of audio toe. De gebruiker kan anoniem een melding maken of voegt contact gegevens toe indien men op de hoogte wil blijven van de voortgang.

 3. 3

  Een goede routering en opvolging

  Op basis van locatie, afspraken en het voldoen aan bepaalde voorwaarden wordt een melding direct naar de juiste woningcorporatie of gemeentelijke instantie doorgezet. Indien van toepassing wordt aan de melder de voortgang op de melding teruggekoppeld.

Meer grip krijgen op woonoverlast?
Neem contact op met Thijs Albers of Rutger van den Assem voor een demonstratie of meer informatie.

Stuur ons een bericht of neem telefonisch contact op voor een demonstratie of afspraak. We laten u graag zien hoe u ook in uw gemeente meer grip kunt krijgen op woonoverlast.

Overlast.net
Heusdensebaan 111
5061 PP Oisterwijk

E: info@overlast.net
T: 013 523 4848     Ik heb een melding van woonoverlast gemaakt en heb een vraag
U heeft een vraag over een gemaakte melding

U heeft een melding gemaakt van woonoverlast in uw gemeente. U heeft een vraag over de afhandeling of status hier van. In de e-mail die u ter bevestiging ontving treft u de contactgegevens aan voor vragen over de status of afhandeling.

Kunt u deze e-mail niet vinden of heeft u een andere vraag? Stuurt u in dat geval een e-mail naar info@overlast.net